Jack VALERO

Szef komunikacji Opus Dei w Wielkiej Brytanii i współzałożyciel Catholic Voices.

Ryc.Fabien Clairefond

Jack VALERO: Każdy z nas jest misją
Jack VALERO

Jack VALERO

Każdy z nas jest misją

Szczególną rolą świeckich – zwykłych mężczyzn i kobiet – jest uświęcanie świeckiego świata od wewnątrz.