TSF Jazz Radio

Jakub CIĄŻELA

Pracownik Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się migracją metali i poszukiwaniem nowych złóż. Prowadzi badania na kontynentach i oceanach, wykorzystując te doświadczenia w eksploracji Marsa.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam