TSF Jazz Radio

Jakub JANDA

Dyrektor European Values ​​Think-Tank i szef programu Watch Kreml w Pradze. Specjalizuje się w kwestiach reagowania państw demokratycznych na wrogie działania dezinformacyjne. Stały współpracownik Rady Atlantyckiej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam