TSF Jazz Radio

Jakub MIELCZAREK

Pracuje w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Departamencie Badań Podstawowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Prowadzi badania z zakresu kosmologii oraz grawitacji kwantowej. Poszukuje sposobu powiązania fizyki na tzw. skali Plancka i obserwacji astronomicznych. Jest autorem i współautorem blisko trzydziestu prac naukowych. Za osiągnięcia naukowe wyróżniony m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Nagrodą Finałową w ramach programu Naukowe Nagrody Polityki 2013. Jest współtwórcą i opiekunem Garażu Złożoności - interdyscyplinarnego projektu naukowego, w ramach którego pracuje nad skonstruowaniem biodrukarki 3D oraz osobistego monitora złożoności biologicznej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam