TSF Jazz Radio

Jan BERDYCHOWSKI

Student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktywny społecznie, członek zarządu stowarzyszenia studenckiego All In UJ. Zainteresowany komunikacją interpersonalną oraz Nowymi Mediami. Związany z Sądecczyzną.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam