Jan CIEŃSKI

Przez ponad 10 lat szef warszawskiego i praskiego biura Financial Times. Z bliska przeglądał się przemianom ustrojowym i gospodarczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej pracował w Waszyngtonie jako korespondent National Post. W latach 90. pisał dla wielkich agencji informacyjnych: Associated Press, Deutsche Presse-Agentur oraz United Press International. Obecnie redaktor Politico Europe odpowiedzialny za kwestie strategii bezpieczeństwa i energii. Absolwent Uniwersytetu w Toronto.

Ryc.: Fabien Clairefond

Jan CIEŃSKI: "Celem Putina jest nowa Jałta. Z nowym podziałem wpływów i prawem weta w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa"
Jan CIEŃSKI

Jan CIEŃSKI

"Celem Putina jest nowa Jałta. Z nowym podziałem wpływów i prawem weta w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa"

Czechosłowacja w 1938 roku poddała się hitlerowskim Niemcom, by ocalić państwo przed zagładą. Finowie w 1940 roku wygrali wojnę z Sowietami, ale musieli ograniczyć swą wolność, by dalej istnieć. Ukraina powinna zachować się jak Finlandia i Czechosłowacja. Warto wrócić do statusu państwa półsatelickiego. Zreformować kraj. A w końcu wyrwać się z objęć Rosji, gdy jej potęga osłabnie.

Jan CIEŃSKI: "Początek polskiej transformacji. Od towarzyszy do kapitalistów"
Jan CIEŃSKI

Jan CIEŃSKI

"Początek polskiej transformacji. Od towarzyszy do kapitalistów"

Pod koniec lat 90. polscy politycy stali się dużo bardziej świadomi ryzyka, jakie wiąże się z bliskimi relacjami z podejrzanymi biznesmenami; równolegle zwiększyła się skuteczność działania urzędów i wymiaru sprawiedliwości, częściowo dzięki dostosowywaniu polskich przepisów do unijnych regulacji.