Jan Jacek BRUSKI

Historyk specjalizujący się w historii XX wieku. Autor: Miedzy prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926.

Jan Jacek BRUSKI: Ukraina. Narodziny narodu
Jan Jacek BRUSKI

Jan Jacek BRUSKI

Ukraina. Narodziny narodu

Współcześni Ukraińcy chętnie szukają swego rodowodu w czasach Rusi Kijowskiej, choć niewątpliwie najważniejszym doświadczeniem formacyjnym dla tej wspólnoty było jej – niewolne od konfliktów – funkcjonowanie w ramach wieloetnicznej Rzeczypospolitej szlacheckiej.