Jan MAJCHROWSKI

Najmłodszy syn pisarza Stefana Majchrowskiego, rotmistrza kawalerii II RP. Prawnik i politolog, profesor UW. Był m.in. współautorem solidarnościowego projektu Konstytucji RP, podsekretarzem stanu w MSWiA, delegatem Rządu ds. reformy ustrojowej, wojewodą lubuskim, członkiem Kolegium NIK, sędzią SN.

Jan MAJCHROWSKI: Przeciw uzbrojonym analfabetom
Jan MAJCHROWSKI

Jan MAJCHROWSKI

Przeciw uzbrojonym analfabetom

Z lat PRL-u pamiętam takie hasło: „Październik miesiącem oszczędności”.  Założyłem sobie wtedy książeczkę SKO (Szkolnej Kasy Oszczędności), by po pewnym czasie (gdy zorientowałem się, że absolutnie nic mi ona nie daje), z niemałym trudem i ku wyraźnemu niezadowoleniu nauczycielki, która się tą Kasą opiekowała, wypłacić wszystkie te oszczędności i schować do własnej skarbonki.