Jan ZIMROZ

Przewodniczący Rady Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego, wcześniej wiceprzewodniczący Rady Politycznej Stronnictwa Pracy