TSF Jazz Radio

Janine TROTEREAU

Historyk, publicystka, autorka bestsellerów prezentujących historię Francji, a także symbole i rytuały Francji. Biografka najwybitniejszych postaci światowej nauki, ostatnie książki poświęciła Ludwikowi Pateur i Marii Curie-Skłodowskiej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam