Janine TROTEREAU

Historyk, publicystka, autorka bestsellerów prezentujących historię Francji, a także symbole i rytuały Francji. Biografka najwybitniejszych postaci światowej nauki, ostatnie książki poświęciła Ludwikowi Pateur i Marii Curie-Skłodowskiej.

Janine TROTEREAU: L’autre Marie Curie-Skłodowska
Janine TROTEREAU

Janine TROTEREAU

L’autre Marie Curie-Skłodowska

En s’inscrivant à la Sorbonne, elle francise son prénom et devient définitivement Marie. Licenciée de physique avec mention très bien deux ans après son arrivée à Paris, elle rentre en Pologne pour réaliser son rêve, enseigner…

Janine TROTEREAU: Inna Maria Curie-Skłodowska
Janine TROTEREAU

Janine TROTEREAU

Inna Maria Curie-Skłodowska

Los Polski, która jest wówczas podzielona między Imperium rosyjskie, Austrię i Prusy jest bardzo ważną kwestią dla całej rodziny. W domu, narażając się na aresztowanie, czyta się polskich poetów, w szczególności Adama Mickiewicza i Juliana Niemcewicza, jednego z inicjatorów powstania listopadowego w 1830 roku.