Janusz SKICKI

Dyrektor Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.