Jędrzej USZYŃSKI

Dyplomata i prawnik, w latach 2015–2021 radca ambasady RP w Bernie.

Ryc. Fabien Clairefond

Jędrzej USZYŃSKI: Paradoksy Grupy Ładosia
Jędrzej USZYŃSKI

Jędrzej USZYŃSKI

Paradoksy Grupy Ładosia

Działalność paszportowa tzw. Grupy Ładosia charakteryzowały brawura, elastyczność – i szereg paradoksów.

Jędrzej USZYŃSKI: Paradoxes of the Ładoś Group
Jędrzej USZYŃSKI

Jędrzej USZYŃSKI

Paradoxes of the Ładoś Group

The passport operation of the so-called Ładoś Group described by Mordecai Paldiel was characterised by daring, flexibility and a number of paradoxes.

Jędrzej USZYŃSKI: Paradossi del Gruppo Ładoś
Jędrzej USZYŃSKI

Jędrzej USZYŃSKI

Paradossi del Gruppo Ładoś

Le attività di produzione di passaporti da parte del cosiddetto Gruppo Ładoś erano caratterizzate da spavalderia, flessibilità – e una serie di paradossi.

Jędrzej USZYŃSKI: Paradojas del Grupo Ładoś
Jędrzej USZYŃSKI

Jędrzej USZYŃSKI

Paradojas del Grupo Ładoś

Las actividades de expedición de pasaportes del llamado Grupo Ładoś se caracterizaron por su valentía, flexibilidad – y por una serie de paradojas.