Jeffrey D. SACHS

Jeden z najbardziej znanych, wpływowych ekonomistów. Ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, polityki zdrowotnej i zarządzania. Doradzał rządom Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Europy Wschodniej i obszaru post-ZSRR. Autor m.in. The End of Poverty oraz Common Wealth.

polecamy

Jeffrey D. SACHS

Jeffrey D. SACHS

Jeffrey D. SACHS

Jeffrey D. SACHS

Jeffrey D. SACHS