Joanna SZUKAŁA

Koordynatorka Programowa Misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Ukrainie.