TSF Jazz Radio

John GRAY

Autor bestselleru "Mężczyźni są z Marsa, Kobiety z Wenus", którą to książkę USA Today umieścił wśród 10. najbardziej wpływowych książek ostatniego ćwierćwiecza.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam