TSF Jazz Radio

Jolanta KLUBA

Dr nauk społecznych, pracownik Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, redaktor „Rocznika Ziem Zachodnich”. Interesuje się procesami partycypacji społecznej i publicznej oraz historią regionalną. Autorka artykułów naukowych i opracowań eksperckich z zakresu polityki społecznej i sektora pozarządowego.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam