Joseph S. NYE

Były podsekretarz do spraw obrony w resorcie spraw zagranicznych USA i przewodniczący Narodowej Rady Wywiadowczej. Obecnie profesor na Harvardzie. Jest autorem książki The Future of Power oraz Presidential Leadership and the Creation of the American Era.

Joseph S. NYE Jr.: Czy moralność ma znaczenie?
Joseph S. NYE

Joseph S. NYE

Czy moralność ma znaczenie?

Woodrow Wilson koncepcję równowagi sił uważał za niemoralną, bo krojącą słabe narody jak sery na użytek wielkich mocarstw. Przykładem tego była Polska podzielona między Rosję, Prusy i Austrię. W USA dziedzictwo liberalne, które pozostawił po sobie Wilson, uznano za pułapkę dla amerykańskiej polityki zagranicznej.

Joseph S.NYE: "Moralny obowiązek, który spoczywa na Baracku Obamie"
Joseph S. NYE

Joseph S. NYE

"Moralny obowiązek, który spoczywa na Baracku Obamie"

Jakie są powinności przywódcy światowego mocarstwa? Problem wykracza daleko poza Syrię – świadczą o tym ostatnie krwawe wydarzenia w Sudanie Południowym, Republice Środkowoafrykańskiej, Somalii czy innych miejscach.

Joseph S.NYE: "Rządzenie w erze informacji"
Joseph S. NYE

Joseph S. NYE

"Rządzenie w erze informacji"

„Według pierwszego scenariusza światem będą rządzić megamiasta – najważniejsze aglomeracje urbanistyczne. Druga możliwość to władza silnych rządów centralnych, którym sprawowanie kontroli zapewnia dostęp do ogromnych baz danych. W trzecim scenariuszu rządy centralne są słabe, a niemal wszystkie usługi świadczy rynek i firmy, które na nim dominują”