Józef SOBOLEWSKI

Były Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii. Wcześniej pracował w Instytucie Badań Jądrowych i Instytucie Chemii Jądrowej Maksa Plancka w Moguncji a następnie w korporacjach IT. Absolwent Wydziału Fizyki UW oraz Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.

Ryc.Fabien Clairefond

Józef SOBOLEWSKI: Zmiany klimatu są na Ziemi normą, a nie wyjątkiem
Józef SOBOLEWSKI

Józef SOBOLEWSKI

Zmiany klimatu są na Ziemi normą, a nie wyjątkiem

Ostatnie raporty międzynarodowych organizacji zajmujących się energetyką, w tym także IPCC, wykazują jasno, że bez znaczącego udziału jedynego skutecznego narzędzia redukcji emisji w wytwarzaniu energii elektrycznej, jakim jest niewątpliwie energetyka jądrowa, plany redukcji emisji CO2 do atmosfery się nie powiodą. 

Józef SOBOLEWSKI: There is no Holy Grail of energy
Józef SOBOLEWSKI

Józef SOBOLEWSKI

There is no Holy Grail of energy

Germany already knows that it will fail to achieve the CO2 emission reduction targets set for 2020, and the gap will be quite significant. That’s why it is postponing the closure of coal-fired power plants and is building Nord Stream 2.

Józef SOBOLEWSKI: Le Saint Graal de l’énergie n’existe pas
Józef SOBOLEWSKI

Józef SOBOLEWSKI

Le Saint Graal de l’énergie n’existe pas

L’Allemagne sait déjà qu’elle n’atteindra pas les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés pour 2020 et que l’écart sera considérable. C’est la raison pour laquelle le pays reporte la fermeture des centrales au charbon et construit le Nord Stream 2.

Józef SOBOLEWSKI: Nie ma energetycznego Świętego Graala
Józef SOBOLEWSKI

Józef SOBOLEWSKI

Nie ma energetycznego Świętego Graala

Wymuszanie rozwoju energetyki odnawialnej jest drogą nie tyle wiodącą do ochrony klimatu, redukcji emisji CO2, ile sposobem na robienie bardzo zyskownego biznesu.