TSF Jazz Radio

JP RANGASWAMI

Ekonomista, dziennikarz finansowy i popularyzator nowych mediów. Zdeklarowany zwolennik Open Source. Jego zainteresowania dotyczą nowoczesnej edukacji. Urodził się w Kalkucie i mieszkał tam przez połowę swojego życia. W 1980 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Prowadzi ConfusedOfCalcutta.com.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam