Kacper Van WALLENDAEL

Student III roku prawa w ramach studiów międzywydziałowych w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2012 wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Publikował m.in. w "Res Publice Nowej".

Kacper Van WALLENDAEL: "Witajcie w rozszerzonej rzeczywistości"
Kacper Van WALLENDAEL

Kacper Van WALLENDAEL

"Witajcie w rozszerzonej rzeczywistości"

Świat wirtualny ma szansę nie być od nas oddzielony barierą szklanego ekranu — głównie dzięki połączeniu wielu technicznych rozwiązań w jednym produkcie: sterowania całym ciałem, znanego z Microsoft Kinect, sterowania głosem, a także bardziej naturalnego niż we wcześniejszych rozwiązaniach sposobu wyświetlania obiektów, co pozwala im stać się częścią postrzeganego przez nas świata.

Kacper Van WALLENDAEL: "Zapytaj mnie, a odpowiem ci szeptem"
Kacper Van WALLENDAEL

Kacper Van WALLENDAEL

"Zapytaj mnie, a odpowiem ci szeptem"

Zjawisko społeczne, jakim jest publiczne znęcanie się, jest o wiele starsze niż Internet. Zadawanie obraźliwych, prześmiewczych pytań na Ask.fm jest tylko nową formą wyszydzania na szkolnym korytarzu. O tyle podlejszą i trudniejszą do wytępienia, że anonimową. Nawet jeśli prywatność w Internecie bywa naruszana przez korporacje, rządy i służby, to zachowanie anonimowości w Internecie bywa dużo łatwiejsze niż przed jego powstaniem.