Kamil ECKHARDT

Pasjonat historii, idei i doktryn politycznych. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego doktoryzował się, broniąc pracę pt. Kontrrewolucja we Francji jako proces społeczno-polityczny 1789-1946. W Pro Fide Rege et Lege publikuje artykuły dotyczące historii myśli politycznej. Specjalista od komunikacji i social mediów w PORT – Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii.

Kamil ECKHARDT: Komuna Paryska. III Republika – kontrrewolucja w dobie laicyzacji państwowej
Kamil ECKHARDT

Kamil ECKHARDT

Komuna Paryska. III Republika – kontrrewolucja w dobie laicyzacji państwowej

Nie będę porównywać bieżącej sytuacji we Francji z czasami Komuny Paryskiej, która swoim zasięgiem ideowym wpłynęła nie tylko na Francję, ale też na całą ówczesną Europę. Artykuł ma na celu jedynie przypomnienie konfliktu z 1871 roku, a uważny czytelnik sam wyniesie z tekstu odpowiednie analogie.