TSF Jazz Radio

Kamil ECKHARDT

Pasjonat historii, idei i doktryn politycznych. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego doktoryzował się, broniąc pracę pt. Kontrrewolucja we Francji jako proces społeczno-polityczny 1789-1946. W Pro Fide Rege et Lege publikuje artykuły dotyczące historii myśli politycznej. Specjalista od komunikacji i social mediów w PORT – Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam