Kamil ŚMIECHOWSKI

Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ. Jest autorem m.in. monografii "Z perspektywy stolicy: Obraz Łodzi w warszawskich tygodnikach społeczno-kulturalnych", "Łódzka wizja postępu: Oblicze społeczno-ideowe „Gońca Łódzkiego”, „Kuriera Łódzkiego” i „Nowego Kuriera Łódzkiego” w latach 1898– 1914", współautorem wraz z M. Sikorską-Kowalską i K. Fukumoto pracy "Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe perspektywy badawcze".

Kamil ŚMIECHOWSKI: Łódź. Miasto rewitalizacji
Kamil ŚMIECHOWSKI

Kamil ŚMIECHOWSKI

Kamil ŚMIECHOWSKI: Łódź. Miasto rewitalizacji

Łódź należy wspierać w żmudnym procesie rewitalizacji, bo żadne inne miasto w Polsce chyba tak bardzo na nią nie zasługuje. To miasto, które można kochać lub nienawidzić, ale obok którego nie można przejść obojętnie. Oby po udanej rewitalizacji ta „kraina plutokracji”, jak widziano ją przed stu laty, nie tylko zachwycała najbardziej wybrednych, ale stała się także jednym z najlepszych miejsc do życia.