TSF Jazz Radio

Kamil ŚMIECHOWSKI

Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ. Jest autorem m.in. monografii "Z perspektywy stolicy: Obraz Łodzi w warszawskich tygodnikach społeczno-kulturalnych", "Łódzka wizja postępu: Oblicze społeczno-ideowe „Gońca Łódzkiego”, „Kuriera Łódzkiego” i „Nowego Kuriera Łódzkiego” w latach 1898– 1914", współautorem wraz z M. Sikorską-Kowalską i K. Fukumoto pracy "Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe perspektywy badawcze".

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam