Kamil SZCZEPKA

Krakowski biolog, edukator przyrodniczy, specjalizuje się w fitosocjologii i ochronie przyrody. Pasjonat podróży.

Kamil SZCZEPKA: Kraków nad Wisłą
Kamil SZCZEPKA

Kamil SZCZEPKA

Kraków nad Wisłą

W Krakowie tereny nadrzeczne mogą być miejscem edukacji przyrodniczej mieszkańców. Tych młodszych i starszych.