Karol KURNICKI

Socjolog. Członek założyciel Stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich, członek stowarzyszenia Miasto Wspólne. Po stażach naukowych na uniwersytetach w Plymouth i Cambridge, realizuje staż podoktorski w Instytucie Socjologii UJ, podczas którego bada społeczności osiedli mieszkaniowych. Główne zainteresowania naukowe to urban studies, socjologia miasta i socjologia krytyczna.

Karol KURNICKI: Kraków - więcej presji mieszkańców Karol KURNICKI: Kraków - więcej presji mieszkańców
Karol KURNICKI

Karol KURNICKI

Kraków - więcej presji mieszkańców

Kraków rozumiany jako instytucja jest dosyć słaby. Nie jest, bo czasem nie chce być, równym podmiotem w relacji do deweloperów, zagranicznych inwestorów i innych aktorów miejskich. Nie ma w Krakowie woli, by naprawdę zmierzyć się z głosem mieszkańców i wziąć go pod uwagę, zwłaszcza w sytuacjach, gdy byłyby one wbrew planom władz miasta.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam