Karol KURNICKI

Socjolog. Członek założyciel Stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich, członek stowarzyszenia Miasto Wspólne. Po stażach naukowych na uniwersytetach w Plymouth i Cambridge, realizuje staż podoktorski w Instytucie Socjologii UJ, podczas którego bada społeczności osiedli mieszkaniowych. Główne zainteresowania naukowe to urban studies, socjologia miasta i socjologia krytyczna.

polecamy

Karol KURNICKI