TSF Jazz Radio

Karol KURNICKI

Socjolog. Członek założyciel Stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich, członek stowarzyszenia Miasto Wspólne. Po stażach naukowych na uniwersytetach w Plymouth i Cambridge, realizuje staż podoktorski w Instytucie Socjologii UJ, podczas którego bada społeczności osiedli mieszkaniowych. Główne zainteresowania naukowe to urban studies, socjologia miasta i socjologia krytyczna.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam