Karol SAMSEL

Poeta, literaturoznawca, filozof. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Adiunkt na Wydziale Polonistyki, doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Karol SAMSEL: Sanah piosenkarka i romantyczna praca złudzenia
Karol SAMSEL

Karol SAMSEL

Sanah piosenkarka i romantyczna praca złudzenia

W moim przekonaniu to nigdy niezawodząca siła mechanizmu gry językowej, którą pojmowałbym tu bardzo szeroko – jako mentalną operację odtworzeń. Sanah odtwarza więc – jej odtworzenie jest jednakże zarówno zmysłowe, jak i precedentalne.

Karol SAMSEL: Noblowska mantrafobia
Karol SAMSEL

Karol SAMSEL

Noblowska mantrafobia

Nic dziwnego, że nie wygrał Michel Houellebecq, tak silnie kojarzący się z „romantycznym” modernizmem, tym silniejszym, gdy jest już dostępne na rynkach Unicestwianie.

Karol SAMSEL: Polski mesjanizm versus mesjanizm europejski
Karol SAMSEL

Karol SAMSEL

Polski mesjanizm versus mesjanizm europejski

Jak wskazał Popkin, mesjanizm polski zdaje się (mimo wszystko) konkluzją nie tyle ukształtowanych już europejskich mesjanizmów, ile całej religijnej nowożytności upływającej w cieniu myślenia mesjanistyczno-millenarystycznego – pisze prof. Karol SAMSEL