TSF Jazz Radio

Katarzyna GOLIK

Mongolistka i ekonomistka, adiunkt w ISP PAN oraz wykładowca SWPS. Odbyła stypendia oraz wyjazdy badawcze w Chinach i Mongolii. Jej główne zainteresowania to przemiany społeczno-gospodarcze i ich uwarunkowania lokalne w Azji Wewnętrznej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam