Katarzyna KALATA

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Praktyk z 13-letnim doświadczeniem w działach personalnych. Prezes zarządu firmy doradczej Helpdesk Kadrowy. W roku 2015 finalistka głośnego konkursu na urząd Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Katarzyna KALATA: Likwidacja górnego limitu składek. Odpaliliśmy bombę z opóźnionym zapłonem
Katarzyna KALATA

Katarzyna KALATA

Likwidacja górnego limitu składek.
Odpaliliśmy bombę z opóźnionym zapłonem

Konsekwencją likwidacji limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą większe wpływy do budżetu, a w przyszłości znacznie większe deficyty z uwagi na obowiązek wypłaty bardzo wysokich świadczeń. System emerytalny będzie musiał być przygotowany na wypłatę rażąco wysokich emerytur. Osoby z wysokimi zarobkami będą mogły otrzymać świadczenie w wysokości 50 000,00 zł miesięcznie.

Katarzyna KALATA, Anna GORAL: "Czego brakuje polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych?"
Katarzyna KALATA

Katarzyna KALATA

"Czego brakuje polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych?"

Chciałabym, żeby nowelizacje czy ewentualne reformy były wynikiem merytorycznych obrad, a nie przepychanek politycznych. Obserwując, z jakim tempem wprowadza się zmiany dotyczące tak kluczowych zagadnień, jak zabezpieczenie społeczne osób starszych, śmiem twierdzić, że projekty wdrażanych zmian były/są/będą pisane na kolanie.

Katarzyna KALATA: „Lex retro non agit” wg ZUS"
Katarzyna KALATA

Katarzyna KALATA

„Lex retro non agit” wg ZUS"

ZUS wziął pod lupę młode matki. Praktyka ZUS-u, a dokładniej ZUS-owska interpretacja przepisów prawnych obróciła się o 180 stopni. ZUS ze znanych tylko sobie powodów zmienił dotychczasową praktykę, o czym nie poinformował ubezpieczonych. Chodzi o prawo (a właściwie o brak prawa) do zasiłku chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługującego osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Katarzyna KALATA, Eryk MISTEWICZ: Rozmowa o „tym kraju”
Eryk MISTEWICZKatarzyna KALATA

Eryk MISTEWICZ
Katarzyna KALATA

Rozmowa o „tym kraju”

Katarzyna KALATA: Wydaje mi się, że coś się zaczęło dziać w naszym kraju. Nie wiem, jak to się skończy. Nie wiem też, jak to nazwać. Wiem, że góra zawsze pęka od rysy. Wiem, że wszystko jakoś się odkłada, że wszystko działa, rezonuje. Wszyscy są już wkurzeni. Słyszę to wśród moich znajomych. Różnymi rzeczami są wkurzeni. Ale są wkurzeni. Ludzie są autentycznie wkurzeni. Ludzie mają dość.