Katarzyna KRACZOŃ

Filolog i kulturoznawcą. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuje w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie. Jest koordynatorem i pomysłodawcą projektu edukacyjnego „Akademia Sztuki Ludowej” oraz redaktorem serii wydawniczej pn. „Elementarz Sztuki Ludowej”. W swojej pracy skupia się na wyszukiwaniu w sztuce ludowej tego, co ukryte i zapomniane,