Konrad BIAŁOSZEWSKI

Pułkownik dypl. Ekspert kryminalistyki i biegły sądowy, ekspert narodowy w UE, były doradca Ministra Cyfryzacji; Współautor Paszportowego Systemu Informacyjnego, autor założeń do systemu pl-ID, współautor Systemu Wiza Konsul, konsultant systemu NATO-SOFA. Uczestniczył i kierował wdrożeniami systemu paszportowego oraz systemu Wiza Konsul w Polsce i w 42 innych krajach.

Ryc.: Fabien Clairefond

Konrad BIAŁOSZEWSKI: mDokumenty. Trzy poziomy niższe zabezpieczenia
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

mDokumenty.
Trzy poziomy niższe zabezpieczenia

Skoro wydano olbrzymie pieniądze na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, to w jakim celu pchamy się teraz w kolejne rozwiązanie, i to równoległe, niekompletne i mniej bezpieczne niż dotychczas opracowane? Jaki jest cel tego projektu?

Konrad BIAŁOSZEWSKI: Wszystkie błędy Ministerstwa Cyfryzacji
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

Wszystkie błędy Ministerstwa Cyfryzacji

Administracja ma ufać procedurom uwierzytelniania podmiotu prywatnego, jakim jest bank, który nie ma dostępu do zbioru PESEL, by np. zweryfikować dokument lub zawarte w nim dane! Jest to absolutne nieporozumienie. Takich nieporozumień i niedoróbek w działaniach Ministerstwa Cyfryzacji jest więcej.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: Cyfryzacja w Polsce to wciąż słowa, słowa, słowa...
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

Cyfryzacja w Polsce to wciąż słowa, słowa, słowa...

Gdy pod koniec 2015 roku czytaliśmy założenia leżące u podstaw utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji, mieliśmy nadzieję na zrealizowanie projektów, które były zaniedbywane przez ostatnie osiem lat. Dziś wyłania się obraz przedłużających się prac i wielu słów, które nie przekładają się na efekty.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: Państwo powinno bronić danych osobowych obywateli. Tymczasem popełnia błędy
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

Państwo powinno bronić danych osobowych obywateli.
Tymczasem popełnia błędy

Mamy do czynienia z cichym przyzwoleniem administracji na połknięcie danych osobowych przez banki, o co od dawna zabiegały bezskutecznie. Teraz otrzymały to na tacy, konsumując najwartościowsze zasoby państwa (dane obywateli) i słuchając komplementów pod swoim adresem, choćby przy realizacji programu 500+ przy wsparciu banków.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Biometria. Lepsza identyfikacja uchodźców jest możliwa"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Biometria. Lepsza identyfikacja uchodźców jest możliwa"

Jak załatać braki, luki w systemie identyfikacji uchodźców? Część z nich nie chce podawać swoich prawdziwych danych w procedurach identyfikacyjnych, utrudnia też prawidłowe pobranie odcisków palca próbując obejść obowiązujące procedury. Konrad Białoszewski proponuje uszczelnienie procedur, przypomina zidentyfikowane luki w systemach biometrycznych, na które wcześniej wskazywali eksperci.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Humanitaryzm musi być zjawiskiem symetrycznym"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Humanitaryzm musi być zjawiskiem symetrycznym"

Humanitaryzm powinien być zjawiskiem symetrycznym, czyli z jednej strony są imigranci, a z drugiej są obywatele krajów przyjmujących tych imigrantów i pomysł tych obywateli na asymilowanie napływających imigrantów w społecznościach lokalnych. Dziś nie dowiadujemy się, jaki jest program asymilacji imigrantów. Słyszymy tylko, że poszczególne kraje muszą ich przyjąć. Ale co dalej?

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Dowód osobisty z elektroniczną wkładką. O projekcie pl.ID raz jeszcze"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Dowód osobisty z elektroniczną wkładką. O projekcie pl.ID raz jeszcze"

Dowód osobisty nowego wzoru należy utrzymać w obecnym kształcie z jednoczesnym uzupełnieniem go o warstwę elektroniczną. Czy jest to trudne? Na pewno nie. Opracowano standardy zarówno dla dokumentów takich jak dowód osobisty oraz karta pobytu, jak i dla ich warstwy elektronicznej w różnych stopniach rozwinięcia. Jest to tzw. EU-ID. System został wdrożony m.in. w Niemczech.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Potrzebny jest urząd ds.projektów teleinformatycznych"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Potrzebny jest urząd ds.projektów teleinformatycznych"

Uważam, że powinien w Polsce powstać urząd (nie ministerstwo) powołany w trybie ustawowym, który będzie odpowiadał za realizację projektów informatycznych w skali kraju i dbał o ich spójność i uzupełnianie się, a nie tworzenie kolejnych bytów, które będziemy poprawiać latami.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Jeszcze o wszechogarniającym podsłuchu, podglądzie i kontroli w sieci"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Jeszcze o wszechogarniającym podsłuchu, podglądzie i kontroli w sieci"

O ile jeszcze mamy kontrolę nad służbami, o tyle kontrola nad globalnymi firmami prywatnymi jest złudzeniem. Tylko od nas zależy, co i do kogo wysyłamy i czy mamy świadomość faktu, iż przepływ informacji przez systemy teleinformatyczne nie jest przez nas w pełni kontrolowany.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Elektroniczne dowody osobiste. Jeszcze o sprawnym przeprowadzeniu wyborów"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Elektroniczne dowody osobiste. Jeszcze o sprawnym przeprowadzeniu wyborów"

System PESEL oraz system ewidencji ludności „odhaczałyby” obecność w trakcie głosowania i otwierałyby bramkę do puli wyborczej potwierdzając czynne prawo wyborcze bez łączenia danych głosującego z oddanym głosem. Prawidłowo skonfigurowany system głosowania sam wykluczałby możliwość głosowania błędnego przez oddanie np. więcej niż jednego głosu.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "System Rejestrów Państwowych"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"System Rejestrów Państwowych"

Otóż podstawowe zbiory: akta stanu cywilnego i system PESEL nie są zbiorami referencyjnymi, czyli możemy znaleźć przypadki, w których jedna i ta sama osoba ma autentyczne dokumenty potwierdzające jej różne tożsamości. Należy stwierdzić, że przy obecnym zestawie rejestrów państwowych nie jesteśmy w stanie tego zmienić w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Biometria w dokumentach podróży. Historia identyfikacji. Polska w czołówce dobrych rozwiązań"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Biometria w dokumentach podróży. Historia identyfikacji. Polska w czołówce dobrych rozwiązań"

Wydano kilka milionów wiz biometrycznych oraz kilkaset tysięcy dokumentów paszportowych i mimo, iż oba systemy działają w różnych rozwiązaniach, urządzenia kontrolne i wprowadzające dane do systemów pracują bez zarzutu. Praca przy dokumentach biometrycznych i w ogóle przy nowoczesnych dokumentach wymaga dużej wyobraźni, systematyczności w testowaniu urządzeń i rozwiązań oraz elastyczności przy rozwiązywaniu napotykanych problemów.