Konrad SZYMAŃSKI

Sekretarz stanu ds. europejskich. Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014.

Ryc.Fabien Clairefond

Konrad SZYMAŃSKI: Se sentir confortablement dans l'UE
Konrad SZYMAŃSKI

Konrad SZYMAŃSKI

Se sentir confortablement dans l'UE

Le gouvernement de Mateusz Morawiecki rejettera toujours le scénario du Polexit. Pour nous prémunir contre un tel scénario, nous voulons que la Pologne et les Polonais se sentent bien dans l’UE, que nos convictions et intérêts aient là-bas leur place légitime. Nous bâtissons la force de l’État et de l’économie pour bâtir l’Europe, et non pas contre elle. Contrairement aux analyses peu profondes trop souvent agitées, le PIS [le parti « Droit et Justice »] est une importante composante de cette majorité proeuropéenne en Pologne qui s’élève à 80%.

Konrad SZYMAŃSKI: Rząd Mateusza Morawieckiego nigdy nie przyłoży ręki do scenariusza polexitu
Konrad SZYMAŃSKI

Konrad SZYMAŃSKI

Rząd Mateusza Morawieckiego nigdy nie przyłoży ręki do scenariusza polexitu

Budujemy siłę państwa i gospodarki, by budować Europę, nie przeciwko niej. Wbrew płytkim analizom PiS jest istotną częścią składową tej 80-procentowej proeuropejskiej większości w Polsce. By integracja utrzymywała swoją atrakcyjność, potrzebne jest lepsze wyważenie interesów Europy Środkowej w sprawach wspólnego rynku, klimatu, energii, migracji i budżetu. Inaczej okaże się, że chętniej spełniamy oczekiwania tylko tych państw, które postawiły wystarczająco duży znak zapytania nad projektem UE.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI, Konrad SZYMAŃSKI: "Gdzie Putina zaboli najbardziej?"
Kazimierz M.UJAZDOWSKIKonrad SZYMAŃSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI
Konrad SZYMAŃSKI

"Gdzie Putina zaboli najbardziej?"

To, co „Putina może zaboleć” dziś, to racjonalna polityka rozwoju rynku, rozwój infrastruktury przesyłowej i strategiczna dywersyfikacja dostaw gazu, czyli korytarz południowy. To nie rosyjski gaz jest problemem dla Europy, tylko jego zbyt monopolistyczna pozycja na niektórych rynkach. To monopol sprawia, że najwyższe ceny za ten gaz na mało rynkowych zasadach płacą te państwa, które są położone najbliżej Rosji.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI, Konrad SZYMAŃSKI: "Energie de l'Europe contre imperialisme de Putin"
Kazimierz M.UJAZDOWSKIKonrad SZYMAŃSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI
Konrad SZYMAŃSKI

"Energie de l'Europe contre imperialisme de Putin"

Aujourd’hui, il apparaît clairement que la sécurité des Européens exige solidarité et courage. L’enjeu n’est pas seulement l’intégrité et l’indépendance de l’Ukraine, mais tout bonnement la sécurité de l’Europe. Car Poutine cherche à reconstruire une zone d’influence en Europe orientale et cible principalement les pays baltes.