Krzysztof KRAKOWSKI

Pracownik akademicki Uniwersytetu w Turynie, absolwent Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Oxfordu i Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w Neapolu, gdzie w roku 2015 odebrał nagrodę Ministra Sprawiedliwości Włoch za badania nt. walki z przestępczością zorganizowaną w Kolumbii. W latach 2014-15 przebywał w Kenii w ramach Misji ONZ. Bada konflikty zbrojne.