Krzysztof LISEK

Poseł do Parlamentu Europejskiego gdzie pełni m.in funkcję Wiceprzewodniczącego Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Aktywnie zajmujący się sprawami zagranicznymi od prawie dziesięciu lat, w latach 2005-2007 jako członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, której przewodniczył w latach 2007-2009.

polecamy

Krzysztof LISEK

Przejdź do paska narzędzi