TSF Jazz Radio

Krzysztof LISEK

Poseł do Parlamentu Europejskiego gdzie pełni m.in funkcję Wiceprzewodniczącego Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Aktywnie zajmujący się sprawami zagranicznymi od prawie dziesięciu lat, w latach 2005-2007 jako członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, której przewodniczył w latach 2007-2009.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam