TSF Jazz Radio

Prof. Krzysztof MISZCZAK

Dyrektor i członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Radca Generalny Premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczący Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA). W 2015 roku powołany do rady naukowej Instytutu Zachodniego. Wykładowca w Instytucie Prawa Szkoły Głównej Handlowej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam