Krzysztof Paweł WOŹNIAK

Dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak, prof. UŁ; historyk, etnograf. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji poświęconych Łodzi przemysłowej. Książka „Rajmund Rembieliński — wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824-1830” została wyróżniona nagrodą „Złoty Ekslibris” jako najlepsza książka o Łodzi wydana w 2016 r.