TSF Jazz Radio

Krzysztof POPŁAWSKI OP

Dominikanin, był duszpasterzem młodzieży w Krakowie, dominikańskim duszpasterzem powołań w Poznaniu, przeorem i proboszczem dominikańskiej parafii w Gdańsku, a przez kilka lat przebywał na Tajwanie i w Chinach; w latach 2006 - 2014 był prowincjałem zakonu dominikanów w Polsce. Obecnie jest socjuszem generała zakonu ds. Europy Środkowej i Wschodniej. Mieszka w Rzymie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam