Prof. Krzysztof SKŁADOWSKI

Dyrektor Centrum Onkologii, Oddziału w Gliwicach. Jeden z najczęściej cytowanych w świecie polskich onkologów, autor kilkudziesięciu artykułów, kilkuset referatów a także książki „Wspólnie pokonajmy raka”.

polecamy

Prof. Krzysztof SKŁADOWSKI