TSF Jazz Radio

Prof. Krzysztof SKŁADOWSKI

Dyrektor Centrum Onkologii, Oddziału w Gliwicach. Jeden z najczęściej cytowanych w świecie polskich onkologów, autor kilkudziesięciu artykułów, kilkuset referatów a także książki „Wspólnie pokonajmy raka”.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam