TSF Jazz Radio

Krzysztof TYSZKA-DROZDOWSKI

Ukończył MISH UW. W Instytucie Filozofii UW przygotowuje doktorat poświęcony Charles’owi Maurrasowi. Zajmuje się francuskim monarchizmem i polską rewolucją konserwatywną. Autor „Żuawi nicości”.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam