TSF Jazz Radio

Krzysztof WYSOCKI

Przedsiębiorca, inżynier elektronik, publicysta i popularyzator wiedzy o zasadach skutecznego działania. Współzałożyciel WB Electronics SA. Autor „Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?”. Wiedzę o zasadach skutecznego działania upowszechnia na biznesbezstresu.pl.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam