Ks.Adam ŁUŹNIAK

Dr nauk teologicznych (patrologia) Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie. Były Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, obecnie Wikariusz Generalny Metropolity Wrocławskiego. Wykłada patrologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

polecamy

Ks.Adam ŁUŹNIAK