Ks.Adam ŁUŹNIAK

Dr nauk teologicznych (patrologia) Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie. Były Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, obecnie Wikariusz Generalny Metropolity Wrocławskiego. Wykłada patrologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Ks. Adam ŁUŹNIAK: Pierwsi mnisi Kościoła
Ks.Adam ŁUŹNIAK

Ks.Adam ŁUŹNIAK

Pierwsi mnisi Kościoła

Rozwój tradycji monastycznej zmienił oblicze Europy. To dzięki mnichom żyjącym w Italii, Galii i na wyspach – Brytanii i Irlandii – Kościół i Europa późnego antyku zdołały bezpiecznie przejść ku czasom średniowiecza i odnaleźć się w nowożytności.