Ks. Dominique BOURMAUD

(1958 - 2021). wWyświęcony na kapłana z rąk arcybiskupa Lefebvre w 1981 roku. Spędził większość swojego życia kapłańskiego nauczając w seminariach FSSPX (Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X). Był profesorem w Seminarium św. Tomasza z Akwinu (Ridgefield i Winona), USA, w Nuestra Señora Corredentora w Argentynie i Seminarium Świętego Krzyża w Australii.

Ks. Dominique BOURMAUD: Modernizm triumfujący
Ks. Dominique BOURMAUD

Ks. Dominique BOURMAUD

Modernizm triumfujący

W czasach Soboru Watykańskiego II Kościół chciał pojednać się ze światem pod sztandarem ekumenizmu. Tyle że stawiając ten postulat w centrum dyskutowanych wówczas problemów, można było doprowadzić go do samozniszczenia.