Ks. dr Michał DAMAZYN

Duchowny katolicki, historyk, pracownik Katedry Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.