ks. Fernando OCÁRIZ BRAÑA

Kapłan, katolicki teolog, konsultor Kongregacji Nauki Wiary. W 2017 r. mianowany przez papieża Franciszka prałatem Opus Dei.

ks. Fernando OCÁRIZ BRAÑA: Teologia a kultura postchrześcijańska
ks. Fernando OCÁRIZ BRAÑA

ks. Fernando OCÁRIZ BRAÑA

Teologia a kultura postchrześcijańska

Temat prawdy coraz bardziej oddala się od obrazu nauki i pojawia się skłonność do przyjęcia wartości poznania naukowego jedynie ze względu na jego skuteczność techniczno-empiryczną, podczas gdy dąży się do utrzymywania, że nie istnieje prawda w tych obszarach rzeczywistości, które nie są dostępne dla poznania naukowo-doświadczalnego. Dlatego postawa scjentystyczna i relatywistyczna mogą współistnieć.