ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Kapłan archidiecezji wrocławskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej, profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, redaktor naczelny dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie”, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne.

polecamy

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Przejdź do paska narzędzi