ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Kapłan archidiecezji wrocławskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej, profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, redaktor naczelny dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie”, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne.

Ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: Chrześcijańska wizja polityki
ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Chrześcijańska wizja polityki

Działalność polityczna wymaga odniesienia do całościowej wizji społeczeństwa i człowieka. Państwo nie może wymagać od obywateli przywiązania do określonej ideologii, ponieważ mogłoby to prowadzić do dyktatury duchowej, która jest najgorsza ze wszystkich. Wspólnota polityczna istnieje dla dobra wspólnego. Rzeczywiście, społeczeństwami dojrzalszymi są te, w których udział wszystkich jest wolny, aktywny i odpowiedzialny.

Ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: Uniwersytet to zgłębianie prawdy ze względu na nią samą.Powrót do źródeł
ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Uniwersytet to zgłębianie prawdy ze względu na nią samą.
Powrót do źródeł

Wyższe wykształcenie nie jest czymś, co każdy człowiek musi posiadać. Uniwersytet ma być miejscem kształcenia elit. Wiąże się to z odejściem od masowości edukacji na poziomie uniwersyteckim. Seminaria naukowe prowadzone przez profesora powinny stwarzać komfort pracy naukowej, umożliwić poświęcenie większej ilości czasu pojedynczemu studentowi, tak by mogła budować się relacja mistrz–uczeń. U swych początków uniwersytet był wspólnotą nauczycieli i uczniów, która wykraczała poza samo szkolenie w określonej dyscyplinie. Nad restytucją tego modelu warto zastanowić się – pisze ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: Św. Jadwiga Śląska, patronka Wrocławia
ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Św. Jadwiga Śląska, patronka Wrocławia

Przekazywanie miłosierdzia wyraża się w konkretnych czynach ludzkich, które przekraczają ramy sprawiedliwości i dostrzegają więcej niż powszechnie przyjęta zasada sprawiedliwości oddawania drugiemu tego, co mu się słusznie należy.

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: Obserwatorium Społeczne a współczesne peryferie
ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Obserwatorium Społeczne
a współczesne peryferie

Papież Franciszek zachęca zarówno Kościół jak i społeczeństwa do wyjścia na peryferie świata, dostrzeżenia sytuacji jednostek i grup społecznych, które niekoniecznie są głównym obiektem zainteresowania polityków czy też mediów. Dla papieża Franciszka współczesne peryferie to nie tylko ludzie biedni, ze slumsów czy faweli, ale to także nowe środowiska społeczno-kulturowe.

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: "Wrocław stolicą pojednania?"
ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

"Wrocław stolicą pojednania?"

Wrocławski arcybiskup Bolesław Kominek był w 1965 r. głównym inicjatorem „Orędzia Biskupów Polskich do ich Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim”. Położył tym samym fundament pod proces pojednania pomiędzy sąsiadującymi narodami. Obchodzenie półwiecza Orędzia skłania do zastanowienia się, czy mamy jedynie ograniczać się tylko do rocznicowych obchodów?