Ks. prof. Marek LIS

Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Prodziekan Wydziału Teologicznego. Filmoznawca, teolog filmu. Członek jury ekumenicznego na międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. w Erywaniu, Warszawie, Fryburgu i Cannes, dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokalanów we Wrocławiu (2016, 2017). Członek Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Ks. Prof. Marek LIS: Kościół i "cyfrowy kontynent". Jesteśmy winni naszej słabej obecności w nowych mediach
Ks. prof. Marek LIS

Ks. prof. Marek LIS

Kościół i "cyfrowy kontynent".
Jesteśmy winni naszej słabej obecności w nowych mediach

O ile bez trudu moglibyśmy wskazać książki czy artykuły pisane przez bardzo wielu biskupów, dotrzeć do tekstów głoszonych przez nich kazań, o tyle nieliczni obecni są w przestrzeni „cyfrowego kontynentu”. Odnoszę wrażenie, że wskazania poprzednich papieży co do komunikacji społecznej nie zostały w Kościele odczytane, zrozumiane i wprowadzone w życie.