Ks. prof. Marek LIS

Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Prodziekan Wydziału Teologicznego. Filmoznawca, teolog filmu. Członek jury ekumenicznego na międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. w Erywaniu, Warszawie, Fryburgu i Cannes, dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokalanów we Wrocławiu (2016, 2017). Członek Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

polecamy

Ks. prof. Marek LIS