ks. Paweł WITKOWSKI

Jezuita, współzałożyciel polskiej wersji Modlitwy w drodze, odpowiedzialny za techniczną stronę przygotowania projektu. Pracuje w jezuickim wydawnictwie Rhetos.

polecamy

ks. Paweł WITKOWSKI