TSF Jazz Radio

ks. Paweł WITKOWSKI

Jezuita, współzałożyciel polskiej wersji Modlitwy w drodze, odpowiedzialny za techniczną stronę przygotowania projektu. Pracuje w jezuickim wydawnictwie Rhetos.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam