Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN, wybrany do Wspólnego Komitetu Zarządzającego (kadencja 2016-2018) China-EU School of Law w China University of Political Science and Law w Pekinie.

Ryc.Fabien Clairefond

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER: Prawnik historyczny a cele edukacji prawniczej
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Prawnik historyczny a cele edukacji prawniczej

Prawnikiem historycznym będzie praktyk, gotowy do pracy na rzecz osób lub instytucji zwracających się o pomoc, powierzających w zaufaniu swe sprawy. Będzie par excellence prawnikiem historycznym uczony, który stara się widzieć prawo w szerszym spojrzeniu. Jeden i drugi zajmuje się interpretacją, posługując się różnymi metodami: nie przede wszystkim, lecz także argumentem historycznym.

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER: Co zostaje po uczonym prawniku?
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Co zostaje po uczonym prawniku?

Sędziowie, profesorowie – szczyty prawniczej drogi zawodowej, ale też życiowej. Co jednak po prawniku zostaje wiele lat po śmierci? Co przetrwa z jego trudu i pracy? Kogo wolno uważać za wielkiego jurystę i jakie mogą być kryteria oceny? A pytanie o rzeczywistą spuściznę po uczonym dotyka kwestii ogólniejszej i bardziej uniwersalnej, interesującej cały świat akademicki, choćby porównawczo: co pozostaje po profesorze uniwersyteckim?

Ks. prof. Franciszek Longchamps de BÉRIER: Historia nigdy się nie powtarza, co najwyżej ostrzega
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Historia nigdy się nie powtarza, co najwyżej ostrzega

Po pierwsze, tolerancja. W Polsce chętnie przyjmowaliśmy każdego, kto chciał się osiedlić, a deklarował lojalność oraz szacunek dla świata, w jaki wstępował. Tolerancja zakłada silne poczucie własnej wartości i wyrazistą tożsamość zbiorową przy braku kompleksów. Musimy, rzecz jasna, najpierw takimi się stawać, aby tolerancyjnie zapraszać do siebie i nie rezygnować z przekonywania do własnych racji: rozumnie oraz w wolności.

Ks. Prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER: Co łączy Polaków?
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Co łączy Polaków?

Polaków wciąż łączy nadzieja związana z wielką rolą kobiet. Oby też łączył ich, jak kiedyś, ogromny dla nich szacunek. Czy kobietom uda się zmusić nas do doceniania różnorodności i poszukiwania dobra wspólnego? Czy będą umiały studzić emocje? A potem przekazać kolejnym pokoleniom to, co w Polsce najlepsze?

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER, Prof. Wojciech DAJCZAK: W dyskusjach o prawie - doceńmy potencjał prawa rzymskiego
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIERProf. Wojciech DAJCZAK

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER
Prof. Wojciech DAJCZAK

W dyskusjach o prawie - doceńmy potencjał prawa rzymskiego

Przedstawiamy prawo rzymskie jako jeden z filarów kulturowej tożsamości Europy, swoistą kapsułę przetrwalnikową tego, co u podstaw zwłaszcza prawa prywatnego. Staramy się pokazywać rzymskie doświadczenie jako laboratorium prawa, dzięki któremu daje się głębiej rozumieć własność i posiadanie, zobowiązania, spadki, prawo osobowe i rodzinne.

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER: Powtórka z Rzymu
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Powtórka z Rzymu

Europa chętnie przejmowała unormowania, jakie wypracowano w historii Rzymu. W uniwersytetach od zawsze studiowano prawo rzymskie, co formowało umysły pokoleń prawników i silnie odcisnęło się na prawodawstwie. Warto do niego sięgać jako skarbnicy mądrości.

ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER: Powracające pytania o wolność wyrazu w Stanach Zjednoczonych
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Powracające pytania o wolność wyrazu w Stanach Zjednoczonych

Analiza debat prawnych, jakie toczyły się przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych, pomaga posiąść zdolność kompleksowego uzasadniania własnych racji. A nadto umacnia w szczerym postanowieniu męstwa w strzeżeniu wolności słowa wobec siebie i przed zakusami innych, w tym rządzących.