ks. prof. Jacek GRZYBOWSKI

Profesor UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym. Autor m.in. „Uciec z krainy zapomnienia”.

Ks. prof. Jacek GRZYBOWSKI: Dlaczego Boże Narodzenie stało się kulturowym folklorem?
ks. prof. Jacek GRZYBOWSKI

ks. prof. Jacek GRZYBOWSKI

Dlaczego Boże Narodzenie stało się kulturowym folklorem?

już nas nie zaskakuje i już nam nie przeszkadza, gdy zaraz po uroczystości Wszystkich Świętych spotykamy w przestrzeni publicznej wiele różnorodnych nawiązań do religii i chrześcijaństwa – symbole, obrazy, pieśni, reklamy, medialne metafory. Jednocześnie wiemy, że reklamowi i wystawowi Krasnale, Śnieżynki, brzuchaci Mikołaje nie są wyrazem religijności. W coraz bardziej zeświecczonej rzeczywistości mają jedno zasadnicze zadanie – stworzenie formy szczególnego rodzaju duchowości.