Kyryło WYSŁOBOKOW

Historyk, archiwista. Od 2012 roku prowadzi projekt Libraria.ua, w ramach którego są digitalizowane i archiwizowane dawne czasopisma w jęz. ukraińskim, polskim, niemieckim, rumuńskim, jidysz, krymskotatarskim i rosyjskim, publikowane na Ukrainie i za granicą od początku XX w. do lat 50. XX w.