Laurent BECCARIA

Syn Yves i Marie Josèphe Denoix de Saint Marc, założycieli grupy Bayard Presse. Były dyrektor literacki największych francuskich wydawnictw Plon i Stock. W 1997 r. stworzył wydawnictwo Les Arènes. Absolwent paryskiej Sciences Po. Studiował dziennikarstwo, jednak porzucił te studia, uznając je za niewiele wnoszące.

Ryc.: Fabien Clairefond

Patrick de SAINT-EXUPÉRY, Laurent BECCARIA: "Manifest XXI"
Laurent BECCARIAPatrick de SAINT-EXUPÉRY

Laurent BECCARIA
Patrick de SAINT-EXUPÉRY

"Manifest XXI"

Najważniejszy dziś, najszerzej dyskutowany w Europie dokument dotyczący przyszłości dziennikarstwa. O błędach popełnianych dziś przez media; o cyfryzacji, która nie jest odpowiedzialna za kryzys mediów, ale która go wyostrzyła, wreszcie o czekającym media przewrocie kopernikańskim – powrocie do źródeł, do rozmowy z czytelnikami, nie reklamodawcami.