TSF Jazz Radio

Lech KOŚCIUK

Członek Zespołu Analiz i Ekspertyz ‪Wojskowej Akademii Technicznej. Absolwent m. in. Royal College of Defence Studies w Londynie

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam